Bạn Đang Nhức Đầu về Thuế
 

Công ty chúng tôi chuyên tư vấn các dịch vụ thuế tốt nhất cho việc lập thuế cá nhân & doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ nhóm và tư vấn đầu tư cho hàng ngàn khách hàng. 

Dịch vụ của chúng tôi được thành lập dựa trên sự cam kết, tận tâm và chuyên nghiệp. 

Chúng tôi tự hào trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng của chúng tôi.

Dịch Vụ

 • Khai thuế cá nhân, tổ hợp & Công ty (50 tiểu bang).
 • Khai thuế định kỳ và hằng năm (940,941,W2-1099).
 • Giữ sổ sách kế toán cho Business, Nhận in Payroll Check cho Tiểu Thương.
 • Lập hồ sơ lương bổng và làm lương cho mỗi tuần hoặc 2 tuần cho nhân viên.
 • Khai thuế những trường hợp phức tạp như Dept Cancellation (Mẫu 1099-A hay mẫu 1099-C)
 • Like Kind Exchange (1031 Exchange) đánh bài Casino ăn, Conversion IRA hay Roth IRA.
 • Khai thuế cho tất cả các tiểu bang.
 • Giúp quý vị được giảm thuế thiếu qua Offer of Compromise
 • Những trường hợp bị nhà băng tịch thu nhà (Foreclosure or Short Sale)
 • Giúp nhận thêm tiền thất nghiệp (EDD)
 • Thành lập công ty, Tổ hợp (Corporation, LLC, Parthnership) 
 • Mon – Fri
  • 09:00 am – 06:00 pm
 • Sat – Sun
  • Closed